gptdurasek.com

Dobrodošli

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

ISO 9001 / 14001
POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

* postizanje punog zadovoljstva kupaca naših proizvoda i usluga
* inovativnost i stalno poboljšavanje kvalitete proizvoda
* usklađenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima
* razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima
* konkurentnost položaja na tržištu
* učinkovitost proizvodnog procesa
* prevencija onečišćenja okoliša
* kompetencija osoblja

OPKK 2014.-2020. ESI fondovi EU / Zajedno do fondova EU HAMAG BICRO ESIF Financijski instrumenti
Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".Saznajte više